Kalite Yönetimi

Kalite Gösterge Sorumluları

GÖSTERGE KODU

GÖSTERGE ADI

TAKİP SORUMLU BİRİM

TAKİP SORUMLUSU

ADSH.GKG01

DÖF Sonuçlandırma Oranı

Kalite Birimi

Zeynep ÖZEN İNCE

ADSH.GKG02

Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranı

Kalite Birimi

ADSH.GKG03

Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu Oranı

Kalite Birimi

ADSH.GKG05

Mavi Kodda 3 Dakika İçinde Olay Yerine Ulaşma Oranı

Kalite Birimi

ADSH.GKG32

Dolgu Kaynaklı Yeniden Başvuru Oranı

Kalite Birimi

ADSH.GKG33

Kanal Tedavisi Kaynaklı Yeniden Başvuru Oranı

Kalite Birimi

ADSH.GKG28

Bir Başka Kuruma Sevk Edilen Hasta Oranı

Kalite Birimi

ADSH.GKG31

Fissür Örtücü Uygulama Oranı

Kalite Birimi

ADSH.GKG18

Hasta Deneyim Anketleri Analizi

Kalite Birimi

ADSH.GKG19

Çalışan Geri Bildirim Anketleri Analizi

Kalite Birimi

ADSH.GKG14

Ayaktan Hasta Düşen Oranı

Kalite Birimi

GKK-Dİ-G1

İmplant Tedavisi Öncesi Teşhis İçin Panoramik-BT Çektiren Hasta Sayısı Oranı Gösterge Kartı

Kalite Birimi

GKK-Dİ-G2

İmplant Tedavisi Öncesi Hastanın Protez Kliniği Tarafından Görülme Oranı Gösterge Kartı

Kalite Birimi

GKK-Dİ-G3

İmplant Tedavisi Öncesi İleri Periodontoloji Tedavisi Yaptıran Hasta Oranı Gösterge Kartı

Kalite Birimi

GKK-Dİ-G5

İmplant Tedavisi Sonrası Bir Yıl İçerisinde En Az 1 Kere Radyografik Görüntü Alınan Hasta Oranı Gösterge Kartı

Kalite Birimi

GKK-Dİ-G6

İmplant Tedavisi Sonrası Bir Yıl İçerisinde En Az 1 Kere Diş Taşı Temizliği Yaptıran Hasta Oranı Gösterge Kartı

Kalite Birimi

GKK-Dİ-G8

İmplant Tedavisi Sonrası İki Yıl İçerisinde Komplikasyon Gelişme Oranı Gösterge Kartı

Kalite Birimi

ADSH.GKG20

Hatalı Kimliklendirilmiş Ölçü Oranı

Protez Lab. Birimi

Yıldıray AKBAŞ

ADSH.GKG21

Kaybolan Ölçü Oranı

Protez Lab. Birimi

ADSH.GKG24

Zamanında Teslim Edilemeyen Protez Oranı

Protez Lab. Birimi

ADSH.GKG44

Ölçü Alımından Hareketli Protezin Teslimine Kadar Geçen Ortalama Süre Oranı

Protez Lab. Birimi

ADSH.GKG34

Tekrar Alınan Ölçü Oranı

Protez Lab. Birimi

ADSH.GKG22

Kaybolan Protez Oranı

Protez Lab. Birimi

ADSH.GKG23

Kaybolan Alçı Model Oranı

Protez Lab. Birimi

ADSH.GKG36

Protez Tesliminden Sonra Protez Kaynaklı Planlanmamış Başvuru Oranı

Protez Lab. Birimi

ADSH.GKG35

Tekrarlanan Hareketli Protez Oranı

Protez Lab. Birimi

ADSH.GKG26

Protez Tesliminden Sonra 1 Ay İçinde Protetik Nedenli Tekrar Başvuru Oranı

Protez Lab. Birimi

ADSH.GKG27

İlk Muayene Tarihi İle Ölçü Alınmasına Kadar Geçen Ortalama Süre Oranı

Protez Lab. Birimi

ADSH.GKG25

Ölçü Alımından Sabit Protezin Teslimine Kadar Geçen Ortalama Süre Oranı

Protez Lab. Birimi

ADSH.GKG35

Tekrarlanan Sabit Protez Oranı

Protez Lab. Birimi

ADSH.GKG43

Yatan Hasta Düşme Oranı

Y. Servis Birimi

Yeliz BOZKURT

ADSH.GKG30

Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı

Arşiv Birimi

Kazım CAN

ADSH.GKG10

Kan Ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı

Enf. Kontrol Sor.

Ziyare SEVERCAN

ADSH.GKG11

Kesici/Delici Alet Yaralanma Oranı

Enf. Kontrol Sor.

ADSH.GKG16

El Hijyeni Uyum Oranı

Enf. Kontrol Sor.

ADSH.GKG37

Prosedür Spesifik Cerrahi Alan Enfeksiyon Hızı

Enf. Kontrol Sor.

ADSH.GKG38

Cerrahi Profilaksi Uygun Antibiyotik Kullanım Oranı

Enf. Kontrol Sor.

ADSH.GKG06

Personelin Eğitimlere Katılma Oranı

Eğitim Birimi

Dt. Gülşen YÜREKLİ

ADSH.GKG08

Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı

Eğitim Birimi

ADSH.GKG07

Uyum Eğitimlerinin Gerçekleştirilme Oranı

Eğitim Birimi

ADSH.GKG40

Ameliyathaneye Planlanmamış Geri Dönüş Oranı

Ameliyathane Birimi

Ayşe DERİCİ

ADSH.GKG41

ADSH Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Kullanım Oranı

Ameliyathane Birimi

ADSH.GKG39

Cerrahi Operasyonlarda Görülen Anestezi Komplikasyon Oranı

Ameliyathane Birimi

ADSH.GKG13

Sağlık Gözetimi Tamamlanan Personel Oranı

Çalışan H. Ve Güv. Birimi

M. Fatih YİĞİTOĞLU

ADSH.GKG09

Çalışanlara Yönelik Şiddet Oranı

Çalışan H. Ve Güv. Birimi

ADSH.GKG12

Kurum içi Bölüm Değiştiren Personel Oranı

Özlük Birimi

Zehra YÜKSELEN

ADSH.GKG42

Kurumdan Ayrılan Personel Oranı

Özlük Birimi

ADSH.GKG29

SBYS ‘nin Devre Dışı Kaldığı Süre

Bilgi Sistemleri Birimi

Esma KURT

ADSH.GKG15

İlaç Hatası Bildirim Oranı

Eczane Birimi

Hatice DEMİRBAĞ

EVSH.GKG02

Evde Sağlık Hizmetleri Hasta Başına Yıllık Ziyaret Ortalaması Oranı

Evde Sağlık

Eyyüp ÇEVİK

EVSH.GKG04

Evde Sağlık Hizmetlerinde Hizmet Alan Hastaların Birime Yeniden Başvuru Oranı

Evde Sağlık

EVSH.GKG01

Evde Sağlık Koordinasyon Merkezine Başvuruların Zamanında Karşılanması Oranı

Evde Sağlık

EVSH.GKG05

Evde Sağlık Hizmetlerinde Hizmete Kabul Edilen Hasta Oranı

Evde Sağlık


01 Temmuz 2024