Hedeflerimiz
02 Ekim 2023

HEDEFLERİMİZ

* Teknolojik değişiklikleri ve sağlık sektöründeki değişiklikleri kalite ile birleştirerek en uygun maliyette hizmet sunmak

* Kalite Yönetim Sistemleri standartlarından taviz vermeden sürekli iyileştirmeyi sağlamak

* Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin hasta memnuniyetini karşılayacak şekilde verilmesini sağlamak

* Sağlıkta kalite standartlarını eksiksiz bir şekilde tüm birimlere uygulayarak etkinlik, etkililik, verimlilik, hasta güvenliği ve sağlıklı çalışma yaşamını baz alan kalite uyumunu yakalamak

* Hastanenin enerji tüketiminde tasarruf sağlamak

* Olası afet durumlarında çalışanlarımızı ve hastalarımızı korumak, hastanemizi güvenli hale getirmek

* Atıkların kaynağında ayrıştırılması için düzenli eğitimler, atıklar için uygun ve yeterli biriktirme alanları oluşturmak

* Hasta/ hasta yakını memnuniyeti, hakları ve güvenliği konusunda sağlıklı hizmetler sunmak

* Sürekli ölçme ve değerlendirme ile hizmet kalitesini arttırmak

* Sağlık hizmetinin kalite/verimliliğini artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

* Tesis kaynaklı düşmeleri engellemek

* Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi

* Hastanemize değer katan sağlık çalışanlarının memnuniyetlerini üst düzeyde tutmak

* İSG Mevzuatı kapsamında çalışanların sağlığını korumak

* Tedavi kliniklerinin Hizmet kalitesini artırmak için modernizasyonu

* Hastanemizde hasta güvenliğini tehdit eden unsurları tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak

* Teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin hastanın ihtiyaçlarının karşılayabilecek bir zaman aralığında hasta memnuniyetini

sağlayacak şekilde sonuçlandırmak

* Hastane alt yapı eksikliklerini minimize edilerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak