Hasta Rehberi

Hasta Sorumlulukları

HASTA SORUMLULUKLARI

Genel Sorumluluklar

Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelereuymalıdır. Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarınıyapmalıdır.

Sosyal Güvenlik Durumu

Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmekdurumundadır.

Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

Hastane Kurallarına Uyma

1.Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarınauymalıdır.

2.Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirineuymalıdır.

3.Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olmasıbeklenir.

4.Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarihve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesigerekir.

5.Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygıgöstermelidir.

6.Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamakzorundadır.

Tedavisi İle İlgili ÖnerilereUyma

1.Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığıyerleri sormalıdır.

2.Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesigerekir.

3.Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğruanlayıp anlamadığını belirtmesigerekir.

4.Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

28 Mart 2022