TGAP

TGAP Birimi
                               

 Görevi Adı Soyadı Ünvanı Telefon
 Birim SorumlusuSüleyman LALE Tıbbi Teknolog 0312 360 00 07 /1036
 İdari ve Mali İşl. Müdür Yardımcısı Ahmet KURTULUŞ  0312 360 00 07 /1070
 Baş Hekim Yardımcısı Ebru Rabia APAYDIN  0312 360 00 07 /1071
 
                    

05 Nisan 2022