Staj Başvuruları

Lise Öğrencisi Staj Başvuru Dilekçe Örneği

T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI

TEPEBAŞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

BAŞHEKİMLİĞİNE

 

 

…………………………………………………….Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ………………………………………………….. bölümü öğrencisi olan  …………….………………………………….nin ……………………. yılındaki beceri eğitimini hastanenizde yapabilmesi için gerekli iznin verilmesini saygılarımla arz ederim.

 

                                                                                  

Velisi  Adı -Soyadı
İmza

Adres:

 

 

 

Telefon:

Ek: Öğrenci belgesi

01 Mart 2022