Staj Başvuruları

Staj Onayı Alan Ve Hastanemize Eğitime Gelecek Öğrencilerin Beraberinde Getirmesi Gereken Belgeler

1-Okulunun yaptırdığı Sigorta belgesinin çıktısı

2-İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sertifikasının (eğitim süresi 16 saatlik olmalı) aslı yada fotokopisi (Eğitimlerin geçerlilik süresi en fazla 2 yıl olarak kabul edilmektedir.),

3-Son 6 ayda yaptırdığı Hepatit Markerlarını (HbsAg, Anti Hbs, Anti HCV, Anti HIV) içeren kan tetkiki sonuçları

Öğrenci istenen belgelerle birlikte stajına/klinik uygulama eğitimine başlayacağı gün sabah en geç saat 09.00 da Merkez Bina’da bulunan Eğitim Koordinatörlüğü Biriminde olmalıdır.

Üniversiteler öğrencilerini toplu gönderdiği durumlarda öğrenciden sorumlu danışman ya da öğretim görevlisi stajın başlayacağı günün en az bir hafta öncesinde Eğitim Koordinatörlüğü Birimine uygulamaya gelecek öğrencilerin isim listesinin güncel halini ve hangi gün eğitime geleceklerini, rotasyon listelerini vb konularda gerekli belgeleri teslim etmeli ve bilgi vermelidir.

Tüm bu işlemler sonrası öğrenciler Eğitim Koordinatörlüğü Biriminde dolduracakları evraklar ile staj yapacakları birime gidip birimin sorumlusuna staj başlama formunu imzalattırdıktan sonra Eğitim Koordinatörlüğü Birimine teslim etmelidir.

Staj bitiminde; öğrenci Devam Çizelgesini ve Değerlendirme Formunun bir örneğini Eğitim Koordinatörlüğü Birimine teslim etmelidir.

01 Mart 2022