T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hastanemizde Dental Tomografi Hizmeti Verilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 18/09/2019


Radyografik olarak iki boyutta görüntülemenin yetersiz kaldığı durumlarda baş-boyun bölgesinin 3 boyutlu olarak görüntülenmesine Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi denilir. Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi, X-Işını kullanılarak incelenmek istenilen bölgenin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir.

Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile 2 Boyutlu görüntülenecek filmlerde görülmeyen detaylar görülebilmektedir. Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi cihazı ile aksiyal, sagital ve koronal planlardan çok sayıda kesit alınır.Daha sonra bu kesitler ileri düzey yazılımlar yolu ile yeniden yapılandırılarak hedeflenen bölgenin istenilen açıdan veya her yönden görüntülenebilmesi sağlanır.Yüksek teşhis detayı ve ölçüm doğruluğu veren bu kesitler tedavide yol gösterici olmaktadır.Ayrıca incelenen bölgenin hacimsel görüntüsü oluşturularak,kemik yapı da incelenebilmektedir.

Bu görüntüleme tekniği ile;

-İmplant planlaması

-Gömülü dişlerin pozisyonlarının belirlenmesi

- Baş- boyun bölgesinde görülen patolojilerin tanı ve tedavi planlaması

-Baş- boyun bölgesinde görülen anatomik veya gelişimsel farklılıkların tanı ve teşhis planlaması

-Sanal cerrahi için model oluşturulması amacıyla görüntü elde edilmesi

-Travma hastalarının tanı ve tedavi planlaması

-Paranazal sinüs, çene eklemi hastalıklarının tanı ve tedavi planlaması yapılabilmektedir.

 

TF10.png
TF2.png
TF4.png
TF5.png
TF6.png
TF7.png
TF8.png
tomo foto.png