T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hizmet içi Eğitim Planı

Güncelleme Tarihi: 09/03/2020

PERSONEL HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI-2020

EĞİTİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

EĞİTİM TARİHİ

SAATİ VE SÜRESİ

EĞİTİM KONUSU

EĞİTİMİN ALT KODU

EĞİTİM VERİLECEK GRUP
VE PLANLANAN SAYI

EĞİTİMİ VERECEK KİŞİ/EĞİTİMCİ

EĞİTİM YÖNTEMİ

EĞİTİM DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

EĞİTİM AŞAMASI

Bilgi ve beceri düzeyini kazandırmak, farkındalığı sağlamak, süreç ve mevzuat hk.bilgilendirmek

OCAK
ŞUBAT
MART

(Telafi Eğitimleri EYLÜL

EKİM

KASIM)

*İnternet üzerinden Bilgisayar, Cep telefonu, tablet, intranet vb.(Bildiriminden itibaren 3 ay) *Konferans Salonu (60 dakika)

Hasta Hakları ve Hasta Mahremiyeti

* Hasta Hakları Ve Sorumlulukları
* Hasta Memnuniyeti
* Etik Ve Hasta Hakları
* Hasta Mahremiyeti

Tüm Personel: 511

Cemile DOLUCA

Uzaktan Eğitim / Yüz Yüze Eğitim (Uygulamalı)

Uzaktan Eğitim: Ön Test- Son Test
Yüz Yüze Eğitim: Bölüm Sorumlularıyla Yapılan Değerlendirme (Soru Cevap-Gözlem)

Temel Eğitim (Teorik)

Hasta Ve Çalışan Güvenliği

* Mavi-Pembe-Kırmızı Kod
* Güvenli Hasta Transferi
* Hasta Düşmeleri Ve Risklerin Azaltılması
* Hasta Kimlik Tanımlayıcıların Kullanımı Ve Hasta Kimliğinin Doğrulanması
* Güvenli Cerrahi Uygulamaları

* 4-D Pers: 192
* İdari Per: 58

Dt. Nuray KUTLU DALOĞLU

* İlaç Güvenliği
* Güvenli İlaç Transferi
* Farmakovijilans
* Advers Etki ve Bildirimi
* Akılcı İlaç ve Antibiyotik Kullanımı
* Tehlikeli İlaç Kırılmasına Karşı Müdahale

Hatice DEMİRDAĞ

Hasta Ve Çalışan Güvenliği

* Mavi-Pembe-Kırmızı Kod
* Güvenli Cerrahi Uygulamaları
* Güvenli Hasta Transferi
* Hasta Düşmeleri Ve Risklerin Azaltılması
* Hasta Kimlik Tanımlayıcıların Kullanımı Ve Hasta Kimliğinin Doğrulanması * Sözel İstem Uygulaması
* Transfüzyon Güvenliği

* İdari Yönetici: 9 * Diş Hekimi: 118* Y. Sağlık Per: 96
* Üniversite Per: 37 * Uzman Hekim: 1

Dt. Nuray KUTLU DALOĞLU

* İlaç Güvenliği(Yüksek Riskli İlaçlar ve Kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, İlaçların Stabiletisi, İlaç Geçimsizliği, Güvenli İlaç Transferi, İlaç-İlaç- Besin Etkileşimi, İlaç Hazırlama Teknikleri, Tıbbi Sarf Olumsuz Olay Bildirimi,Soğuk Zincir, Tehlikeli İlaç Kırılmasına Karşı Müdahale, Tehlikeli İlaçların Güvenli uygulamaları, Bölünebilir ve Ezilebilir İlaçlar, Özel Saklama Koşullarına Sahip İlaçlar, ilaç ve Tıbbi sarf malzeme Depolama Koşulları,
* Farmakovijilans
* Advers Etki ve Bildirimi
* Akılcı İlaç ve Antibiyotik Kullanım

Hatice DEMİRDAĞ

* Kişilerarası İletişim ve Gelişim Eğitimleri, Kurum hizmet süreçleri ve mevcut uygulamalar

* İletişim,
* Hasta Ve Yakınları İle İletişim, *Empati,
* Öfke Ve Stres Yönetimi,
* Tükenmişlik Sendromu,
* Zor İnsanla Başa Çıkma,
* Beden Dili
* Kurum İçi İletişim
* Kurum Hizmet Süreçleri Ve Mevcut Uygulamalar

Tüm Personel: 511

Gülşen YÜREKLİ

Acil Durum ve Afet Yönetimi

* Kırmızı Kod
* İş Yerleri İçin Yangın Ve Güvenlik Eğitimi
* Yangın Söndürücüleri Ve Hortumların Kullanımı
* Yangın Talimatı Ve Krokiler
* Tehlikeli Maddeler Ve Kullanımı

* Krizle Müdahale ve Afet Yönetimi

Tüm Personel:511

M. Fatih YİĞİTOĞLU

*İnternet üzerinden Bilgisayar, Cep telefonu, tablet, intranet vb.(Bildiriminden itibaren 3 ay) *Konferans Salonu (60 dakika)


İş Sağlığı ve Çalışan Hakları ve Güvenliği

* Çalışan Hakları
* Beyaz Kod Ve Bildirimi
* Mobbing-Mobbingle Mücadelede Hukuksal Haklar
* Çalışanların Yasal Hak Ve Sorumlulukları
* Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler
* Güvenlik Ve Sağlık İşaretleri * İş Yeri Temizliği Ve Düzeni
* İSG Genel Kuralları Ve Güvenlik Kültürü
* Meslek Hastalıkları, Sebepleri Ve Hukuki Sonuçları
* Sağlık Tarama Programı
* Risk Yönetimi (Fiziksel Şiddete Maruz Kalmama Riski)
* İş Kazalarının Sebepleri
* Kaza Ve Yaralanma Sebepleri İle Korunma Prensipleri Ve Tekniklerinin Uygulanması
* Hastalıktan Korunma Prensipleri Ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması
* Elektrik Tehlikeleri Riskler Ve Önlemler
* Biyolojik Risk Etmenleri *İlkyardım Ve Kurtarma
* Kimyasal Ve Fiziksel Risk Etmenleri
* Ekranlı Araçlarla Çalışma
* Ergonomi, Elle Kaldırma Ve Taşıma
* Parlama Ve Patlama Yangından Korunma
* İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı

Tüm Personel:511

M. Fatih YİĞİTOĞLU

Uzaktan Eğitim / Yüz Yüze Eğitim (Uygulamalı)

Uzaktan Eğitim: Ön Test- Son Test
Yüz Yüze Eğitim: Bölüm Sorumlularıyla Yapılan Değerlendirme (Soru Cevap-Gözlem)

Temel Eğitim
(Teorik)

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

(Telafi Eğitimleri EYLÜL

EKİM

KASIM)

Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi

* El Hijyeni (El Hijyeninin Önemi, ,Endikasyonları,El Hijyenin Sağlama Yöntemleri,Eldiven Kullanımı İle İlgili Kurallar,El Antiseptikleri İle Genel Bilgiler,Alkol Bazlı El Antiseptikleriile Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri
*Hastane Enfeksiyonları Ve Bulaşıcı Hastalıklar
* Dezanfektanların Kullanımı
* Kesici Delici Alet Yaralanmaları
* Kan Ve Vücut Sıçramaları
* Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı

Tüm Personel: 511

Ziyare SEVERCAN

CPR

* Temel Yaşam Desteği
* İleri Yaşam Desteği (Mavi Kod Ekibi)

* İdari Yönetici: 9 * Diş Hekimi: 118 * Üniversite Per: 37
* Y.Sağlık Per:96

* Mavi Kod Ekibi: 9

Uz. Dr.Aynur KAPLAN

Temizlik

* Hastane Temizliği, Ünit Temizliği, Risk Düzeyine Göre Temizlik Kuralları, Temizlik Malzemelerinin Kullanımı Özellikleri, Genel Temizlik Kuralları, Sterilizasyon Dezenfeksiyon
* İş Yeri Temizliği Ve Düzeni,
* Temizlik Malzemeleri İle Maruziyet

Tüm Personel: 511

Ziyare SEVERCAN

Atık Yönetimi

* Atık Yönetimi

* Tehlikeli Madde Yönetimi

Tüm Personel: 511

Ezgi KAYA

Acil Durum ve Afet Yönetimi

* Acil Yönetim Ve Afet YOTA Planı
* Temel Afet Bilinci
* Acil Durum Ve Afet Triajı
* HAP

Tüm Personel: 511

M. Fatih YİĞİTOĞLU

MHRS

* MHRS

Tüm Personel: 511

İ.Rasih ÇİĞDEM

GRS, Sağlıkta Kalite Standartları, Döküman Yönetimi

* Sağlıkta Kalite Standartları
* Doküman Yönetimi
* İstenmeyen Olay Bildirimleri

Tüm Personel: 511

Yakup SERTTAŞ

Radyasyon Güvenliği

* Radyasyon Güvenliği

Tüm Personel: 511

Dt.Dt.Arzu ALAN

Bilgi Güvenliği Ve Mahremiyeti

* Bilgi Güvenliği Ve Mahremiyeti

Sefa GÜNGÖR

Tıbbi Cihaz Güvenliği ve Materyovijilans

* Tıbbi Cihaz Güvenliği Ve Materyovijilans

Sebahattin DİNÇ

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve ÇİM

* Kadın Erkek Fırsat Eşitliği
* Çim

Dt. Gülşen YÜREKLİ