T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hizmet içi Eğitim Planı

Güncelleme Tarihi: 09/09/2019

2019 PERSONEL HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI.docx


PERSONEL HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI-2019

EĞİTİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

EĞİTİM TARİHİ

SAATİ VE SÜRESİ

EĞİTİMİN YERİ

EĞİTİM KONUSU

EĞİTİMİN ALT KODU

EĞİTİM VERİLECEK GRUP VE PLANLANAN SAYI

EĞİTİMİ VERECEK KİŞİ/EĞİTİMCİ

EĞİTİM YÖNTEMİ

EĞİTİM DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

EĞİTİM AŞAMASI

Bilgi ve beceri düzeyini kazandırmak, farkındalığı sağlamak, süreç ve mevzuat hk.bilgilendirmek

08.Oca.19

16:00
60 dk

Konferans Salonu

* Hasta Hakları
*Hasta Mahremiyeti

* Hasta Hakları ve Sorumlulukları
* Hasta Memnuniyeti
* Etik ve Hasta Hakları
* Hasta Mahremiyeti

* Tüm 4-D Personeli:181

Cemile DOLUCA

Sözel Sunum PowerPoint

Bölüm Sorumlularıyla Yapılan Değerlendirme

Temel Eğitim
(Teorik)

*Enerji Tasarrufu

*Enerji Tasarrufu

Fuat USLU

10.Oca.19

15:30
60 dk

Konferans Salonu

* Hasta Hakları
*Hasta Mahremiyeti

* Hasta Hakları ve Sorumlulukları
* Hasta Memnuniyeti
* Etik ve Hasta Hakları
* Hasta Mahremiyeti

* Diş Hekimi:136                       * Sağlık Per.:72                       * İdari Birimler:60
* Üniversite: 32

Dt. Gülşen YÜREKLİ

*Enerji Tasarrufu

*Enerji Tasarrufu

Fuat USLU

05.Şub.19

16:00
60 dk

Konferans Salonu

* Hasta Ve Çalışan Güvenliği

* Mavi-Pembe-Kırmızı Kod
* Güvenli Hasta Transferi
* Hasta Düşmeleri
* Hasta Kimlik Tanımlayıcıların Kullanımı Ve Hasta Kimliğinin Doğrulanması 

* Tüm 4-D Personeli:181

Nurgül BAŞTUĞ

15:30
60 dk

Konferans Salonu

* İlaç Güvenliği
*Güvenli İlaç Transferi
*Farmokovijilans     
*Advers Etki
*Akılcı İlaç Kullanımı

Ecz. Hatice DEMİRDAĞ

12.Şub.19

16:00
60 dk

Konferans Salonu

* Hasta Ve Çalışan Güvenliği

* Mavi-Pembe-Kırmızı Kod
* Güvenli Cerrahi Uygulamaları                                                            
*Güvenli  Hasta Transferi
* Hasta Düşmeleri
* Hasta Kimlik Tanımlayıcıların Kullanımı Ve Hasta Kimliğinin Doğrulanması                                                                                                     *Sözel İstem Uygulaması                                                                 
*Transfüzyon Güvenliği

* Diş Hekimi:136                             * Sağlık Per.:72                       * İdari Birimler:60
* Üniversite: 32

Dt. Gülşen YÜREKLİ

* İlaç Güvenliği (Yüksek riskli ilaçlar, İlaçların Stabiletisi, İlaç Geçimsizliği,
Güvenli İlaç Transferi, İlaç Besin Etkileşimi, İlaç Hazırlama,Tıbbi Sarf Olumsuzluğu, Soğuk Zincir , Tehlikeli İlaç Kırılmasına Karşı Müdahale,
*Farmokovijilans     
*Advers Etki
*Akılcı İlaç Kullanımı

Ecz. Hatice DEMİRDAĞ

EĞİTİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

EĞİTİM TARİHİ

SAATİ VE SÜRESİ

EĞİTİMİN YERİ

EĞİTİM KONUSU

EĞİTİMİN ALT KODU

EĞİTİM VERİLECEK GRUP VE PLANLANAN SAYI

EĞİTİMİ VERECEK KİŞİ/EĞİTİMCİ

EĞİTİM YÖNTEMİ

EĞİTİM DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

EĞİTİM AŞAMASI

Bilgi ve beceri düzeyini kazandırmak, farkındalığı sağlamak, süreç ve mevzuat hk.bilgilendirmek

22.Şub.19

15:30
60 dk

Konferans Salonu

* Kişilerarası İletişim ve Gelişim Eğitimleri
*Kurum hizmet süreçleri ve mevcut uygulamalar                

* İletişim, Hasta ve Yakınları İle İletişim, Empati, Öfke Ve Stres Yönetimi, Tükenmişlik Sendromu, Zor İnsanla Başa Çıkma, Beden Dili                                                     * Kurum İçi İletişim
*Kurum hizmet süreçleri ve mevcut uygulamalar

* Tüm Personel                                

Tarkan ZENGİN

Sözel Sunum PowerPoint

Bölüm Sorumlularıyla Yapılan Değerlendirme

Temel Eğitim
(Teorik)

28.Şub.19

15:30

Konferans Salonu

*Acil Durum ve Afet Yönetimi

*Kırmızı Kod
*İş Yerleri İçin Yangın ve Güvenlik Eğitimi                                               
*Yangın Söndürücüleri ve hortumların kullanımı
*Yangın talimatı ve krokiler
*Tehlikeli Maddeler Ve Kullanımı                                                            
*Parlama Ve Patlama Yangından Korunma

* Tüm Personel: 481

Berkan TEKBAŞ

Temel Eğitim  (Teorik-Pratik)    

04.Mar.19

15:30
60 dk

Konferans Salonu

*Çocuk İhmal ve İstismarı        *Teknoloji Çağında Anne Olmak

*Çocuk İhmal ve İstismarı                                    
*Teknoloji Çağında Anne Olmak

* Tüm Personel:481

Ülkü Nur ZENGİN

Temel Eğitim
(Teorik)

12.Mar.19

15:30
60 dk

Konferans salonu

* Çalışan Hakları
* İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği

* Çalışan Hakları
* Beyaz Kod Ve Bildirimi
* Mobbing
*Çalışanların Yasal Hak Ve Sorumlulukları
*Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler
*Meslek Hastalıkları, Sebepleri Ve Hukuki Sonuçları
* Sağlık Tarama Programı
* Risk Yönetimi (Fiziksel Şiddete Maruz Kalmama Riski)                                                                                                                        * Kesici Delici Alet Yaralanmaları                                                                        
* Kan Ve Vücut Sıçramaları                                                                                   
* Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı

* Diş Hekimi:136                             * Sağlık Per.:72                       * İdari Birimler:60
* Üniversite: 32

Dt. Gülşen YÜREKLİ

19.Mar.19

16:00
60 dk

Konferans salonu

* İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği

* Sağlık Tarama Programı
* Risk Yönetimi (Fiziksel Şiddete Maruz Kalmama Riski)
* Meslek Hastalıkları Ve Hukuki Sonuçları 

*Tüm 4-D Personeli.:181

M. Fatih YİĞİTOĞLU

* Kesici Delici Alet Yaralanmaları                                                                        
* Kan ve Vücut Sıçramaları                                                                                   
* Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı

Ziyare SEVERCAN

EĞİTİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

EĞİTİM TARİHİ

SAATİ VE SÜRESİ

EĞİTİMİN YERİ

EĞİTİM KONUSU

EĞİTİMİN ALT KODU

EĞİTİM VERİLECEK GRUP VE PLANLANAN SAYI

EĞİTİMİ VERECEK KİŞİ/EĞİTİMCİ

EĞİTİM YÖNTEMİ

EĞİTİM DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

EĞİTİM AŞAMASI

Bilgi ve beceri düzeyini kazandırmak, farkındalığı sağlamak, süreç ve mevzuat hk.bilgilendirmek

26.Mar.19

16:00
60 dk

Konferans salonu

*Çalışan Hakları Ve Güvenliği

* Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler
* Çalışanların  Yasal Hak Ve Sorumlulukları
* Beyaz Kod Ve Bildirimi
* Mobbing
*Çalışan Hakları

*Tüm 4-D Personeli.:181

M. Fatih YİĞİTOĞLU

Sözel Sunum PowerPoint

Bölüm Sorumlularıyla Yapılan Değerlendirme

Temel Eğitim
(Teorik)

Temel

02.Nis.19

15:30
60 dk

Konferans salonu

*Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi

* El Hijyeni (El hijyeninin önemi,endikasyonları,el hijyenin sağlama yöntemleri,eldiven kullanımı  ile ilgili kurallar,el antiseptikleri ile genel bilgiler,alkol bazlı el antiseptikleriile alınması gereken güvenlik önlemleri)
*Hastane Enfeksiyonları ve Bulaşıcı Hastalıklar
*Dezanfektanların kullanımı

* Diş Hekimi:136                             * Sağlık Per.:72                       * İdari Birimler:60
* Üniversite: 32

Enf. Uz. Dr. Aslıhan  YIKILGAN

*CPR

*Temel Yaşam Desteği
*İleri Yaşam Desteği

Uz. Dr. Aynur KAPLAN

09.Nis.19

16:00
60 dk

Konferans salonu

*Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi

* El Hijyeni (El hijyeninin önemi,endikasyonları,el hijyenin sağlama yöntemleri,eldiven kullanımı ile ilgili kurallar,el antiseptikleri ile genel bilgiler,alkol bazlı el antiseptikleriile alınması gereken güvenlik önlemleri
*Hastane Enfeksiyonları ve Bulaşıcı Hastalıklar
*Dezanfektanların kullanımı

* Tüm 4-D Personeli:181

Ziyare SEVERCAN

*CPR

*Temel Yaşam Desteği

Ayşe DERİCİ

16.Nis.19

15:30
60 dk

Konferans salonu

* İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği

*Hastalıktan Korunma Prensipleri Ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması*Elektrik Tehlikeleri Riskler Ve Önlemler
*İş Kazalarının Sebepleri
*Kaza Ve Yaralanma Sebepleri İle Korunma Prensipleri Ve Tekniklerinin Uygulanması
*Güvenlik Ve Sağlık İşaretleri
*İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Kuralları Ve Güvenlik Kültürü
*Ergonomi, Elle Kaldırma Ve Taşıma
*İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
*Ekranlı Araçlarla Çalışma
*İlkyardım Ve Kurtarma

* Tüm Personel: 470

M. Fatih YİĞİTOĞLU

Temel Eğitim
(Teorik)

Bilgi ve beceri düzeyini kazandırmak, farkındalığı sağlamak, süreç ve mevzuat hk.bilgilendirmek

Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim

İntranet / İnternet Ortamı Bulunan Her yer             

*Temizlik
*Atık Yönetimi

* Hastane Temizliği, Ünit Temizliği, Risk Düzeyine Göre Temizlik Kuralları, Temizlik Malzemelerinin Kullanımı Özellikleri, Genel Temizlik Kuralları, Sterilizasyon Dezenfeksiyon
*İş Yeri Temizliği Ve Düzeni,
*Temizlik malzemeleri ile maruziyet                                                                                                          *Atık Yönetimi

Tüm Personel

Eğitim Birimi / Alanında Uzman Kişiler
(Ziyare SEVERCAN-Ezgi KAYA)

 Uzaktan Eğitim /  Sunum PowerPoint

Ön Test- Son Test

Temel Eğitim
(Teorik)

Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim

Kasım

İntranet / İnternet Ortamı Bulunan Her yer               

*Acil Durum ve Afet Yönetimi

* Acil Yönetim Ve Afet YOTA Planı                                                           *Temel Afet Pilinci
* Acil Durum ve Afet trajı
* HAP
* Biyolojik Risk Etmenleri
* Kimyasal Ve Fiziksel Risk Etmenleri

Tüm Personel

Eğitim Birimi / Alanında Uzman Kişiler
(Berkan TEKBAŞ)

 Uzaktan Eğitim /  Sunum PowerPoint

Ön Test- Son Test

Temel Eğitim
(Teorik)

Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim

Kasım

İntranet / İnternet Ortamı Bulunan Her yer               

*MHRS
*GRS
*Sağlıkta Kalite Standartları
*Döküman Yönetimi

*MHRS                                      

*GRS
*Sağlıkta Kalite Standartları
*Doküman yönetimi              

Tüm Personel

Eğitim Birimi / Alanında Uzman Kişiler
(İ.Rasih ÇİĞDEM-Yakup SERTTAŞ)

 Uzaktan Eğitim /  Sunum PowerPoint

Ön Test- Son Test

Temel Eğitim
(Teorik)

Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim

Kasım

Aralık

İntranet / İnternet Ortamı Bulunan Her yer               

*Radyasyon Güvenliği

*Radyasyon Güvenliği

Tüm Personel

Eğitim Birimi / Alanında Uzman Kişiler
(Dr.Dt.Arzu ALAN-Sefa GÜNGÖR-Nevzat YILMAZ-Dt.Gülşen YÜREKLİ)

 Uzaktan Eğitim /  Sunum PowerPoint

Ön Test- Son Test

Temel Eğitim
(Teorik)

*Bilgi Güvenliği Ve Mahremiyeti

*Bilgi Güvenliği Ve Mahremiyeti

*Tıbbi Cihaz Güvenliği ve Materyovijilans

*Tıbbi Cihaz Güvenliği ve Materyovijilans

*Kadın Erkek Fırsat Eşitliği

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği